Ms. Sara Khanlarova, “Honored teacher” of the Republic, awarded the 3rd degree “Order of Labor” due to the order of President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, for her enduring and continuing efforts, as well as significant contributions in the development of Azerbaijan education.

Ms. Shafaq Shirinova, Deputy-director
Ms. Ilaha Hasanli, Deputy-director
Ms. Malahat Aliyeva, Deputy-director
Ms. Chinara Ibrahimova, Deputy-director
Ms. Konul Safarova, Deputy-director
Mr. Rashad Aliyev,Deputy-director
Ms. Mehriban Abbasova
Ms. Elnara Aghakarimova
Ms. Aynur Babakhanova
Ms. Samira Aliyeva
Ms. Konul Mammadova
Mr. Nasraddin Shafiyev, PhD
Ms. Tarana Abdullayeva
Ms. Nigar Babayeva
Ms. Bika Ahmadli
Ms. Nargiz Alasgarova
Ms. Rana Aliyeva
Ms. Khuraman Ibrahimova
Ms. Gunay Mammadova
Ms. Sariyya Rzayeva
Ms. Alimammadova Leyla
Ms. Naira Islamova
Ms. Nurlana Ismayilova
Ms. Nurana Shukurova
Ms. Nargiz Alizada
Ms. Leyla Khalafova
Ms. Sabina Ismayilova B.
Ms. Sabina Ismayilova T.
Ms. Ilhama Mammadova
Ms. Sevinj Mammadova
Ms. Solmaz Mammadova
Ms. Parvana Rzayeva
Ms. Svetlana Zutikova
Ms. Khadija Abbasova
Ms. Hamyakhanim Dadashova
Ms. Zemfira Afandiyeva
Ms. Madina Ahmadova
Ms. Suriyyakhanim Aliyeva
Ms. Mehriban Azimova
Ms. Yadigar khanim Farajullayeva
Ms. Aybeniz Garayeva
Ms. Gular Manafli
Ms. Konul Safarova
Ms. Rubaba Safarova
Ms. Khatira Samadova
Ms. Sevinc Abbasova
Ms. Gunel Atakishiyeva
Ms. Solmaz Babayeva
Ms. Yuliana Bashirova
Ms. Rana Birjan
Ms. Sadagat Ahmadova, English & French
Ms. Adalat Askarova, “The Taraggi Medal” of the Republic of Azerbaijan, “Honored teacher” of the Republic
Ms. Aytan Hasanova
Ms. Nigar Qasimova
Ms. Adila Mammadova
Ms. Gulnara Mammadova
Ms. Aida Ojaghnavin
Ms. Natalya Rzayeva
Ms. Irada Safarova
Ms. Kamala Dadashova
Ms. Saadat Hajiyeva
Ms. Farida Manafova
Ms. Sabina Yaqubova
Ms. Irada Alakbarova
Ms. Gulnara Mammadova
Ms. Dovlat Abdullayeva
Ms. Fakhriyya Jafarova
Ms. Jala Aliyeva
Ms. Aygun Hasanova
Ms. Kamala Huseynova
Ms. Gulnara Isa-zada
Ms. Firuza Ismayilova
Ms. Qayana Karimova
Ms. Malahat Quliyeva
Ms. Nurana Quliyeva
Ms. Mehpara Mammadrzayeva
Ms. Kabira Muradova
Ms. Maya Nabiyeva
Ms. Huru Rustamova
Ms. Viktoriya Zaqorskaya
Ms. Sevda Bahadova
Ms. Vusala Azizova
Ms. Nigar Ilyasli, Digital skills
Ms. Ulviyya Farzaliyeva
Ms. Ilaha Orujova
Mr. Aladdin Shixzamanov
Ms. Nargiz Tagiyeva
Ms. Lala Yusifova
Mr. Hikmat Bahadur, the badge of “Advanced education worker of the Republic of Azerbaijan”, “Decree of Honor” by the Minister of Education of the Republic of Azerbaijan
Ms. Khayala Muradova
Ms. Aytakin Majidova
Ms. Sevda Rustamova
Ms. Huriyya Babayeva
Ms. Tatyana Qadirova
Ms. Dilshad Javadova
Ms. Malak Akbarova
Ms. Konul Aliyeva
Ms. Malahat Mammadova
Ms. Khanim Muradova, “The Taraggi Medal” of the Republic of Azerbaijan
Ms. Sevda Rashidova
Ms. Kamala Babayeva
Ms. Lala Aliyeva
Ms. Naiba Najafova, “The Taraggi Medal” of the Republic of Azerbaijan, “Honored teacher” of the Republic
Ms. Rubaba Samadova
Mr. Elshan Abdullayev
Ms. Aygun Afandiyeva
Ms. Parvana Khalilova
Ms. Tunzala Samadova
Ms. Sevda Qasimova
Ms. Firangiz Qonaqova
Ms. Sevinj Safaraliyeva
Ms. Yelena Shixamirova, the badge of “Advanced education worker of the Republic of Azerbaijan”
Ms. Tamilla Qasimova
Ms. Qatiba Nasirova
Ms. Naila Balayeva
Ms. Naila Huseynova
Ms. Konul Abdullayeva
Ms. Parizad Babayeva
Ms. Yegana Huseynova
Ms. Khanim Qurbanova, Art & STEAM
Ms. Gunel Taghiyeva, Art & STEAM
Ms. Vafa Bakhshiyeva, Technology, STEAM
Ms. Lala Qurbanova, technology, STEAM
Ms. Sevar Teymurova, STEAM
Ms. Tamilla Qasimova
Ms. Qatiba Nasirova
Ms. Naila Balayeva
Ms. Naila Huseynova
Ms. Turana Alakbarova
Ms. Nazani Asadova
Ms. Raziya Aghayeva
Ms. Sabina Baghirova
Ms. Ayanda Dadashova
Ms. Kamala Ahmadova
Ms. Khavar Alizada, “The Taraggi Medal” of the Republic of Azerbaijan, PhD
Ms. Bayim Hasanova
Ms. Naila Khudiyeva
Ms. Fatima Karimova
Ms. Tohfa Babazada
Ms. Esmira Baghirova
Ms. Gulnara Jafarova
Ms. Amina Chalabova
Ms. Nargiz Ashrafova
Ms. Mehpara Hajiyeva
Ms. Khayala Huseynova
Ms. Tora Qurbanova
Ms. Pakiza Safarova
Ms. Sudaba Safikhanova
Ms. Gulnara Taghibayli
Ms. Leyla Tahmasib, “Honored teacher” of the Republic
Ms. Gular Qaziyeva
Ms. Sevda Qaniyeva
Ms. Lala Quliyeva
Ms. Nargiz Qurbanova
Ms. Yelena Mehdiyeva
Ms. Mehriban Mammadkhanova
Ms. Lala Mammadova
Ms. Sariyya Mammadova
Ms. Leyla Mikayilova
Ms. Irada Naghiyeva
Ms. Narmina Nasirova
Ms. Sadiqat Samadova
Ms. Ella Yaqizarova

LEADERSHIP & STAFF